DSKP KSSR Pendidikan Kesenian Tahun 3 (Semakan 2017)

DSKP KSSR Pendidikan Kesenian Tahun 3 (Semakan 2017)

1,547 views
Assalamualaikum wbt dihulurkan semua pembaca di blog pendidikan menulismenconten.my ini. Saya berdoa anda semua sihat sejahtera hendaknya. Pada kali ini sungguh hebat kerana saya akan berikan DSKP KSSR Pendidikan Kesenian Tahun 3 (Semakan 2017). Untuk pemberitahuan para guru semua, perkongsian yang anda semua cari ini boleh di lihat dengan mudah di laman pendidikan ini. Kamu hanya perlu ikuti langkah-langkah yang telah diberikan kepada anda semua. Dan, gunakan dokumen yang anda perolehkan daripada taman ilmu ini dengan baik. Agar tidak membuang masa lagi, mari kita semua lihat perkongsian kali ini.

Dapatkan Bahan PAK21 Pendidikan Abad Ke-21 Hanya DISINI

Disini disediakan DSKP KSSR Pendidikan Kesenian Tahun 3 (Semakan 2017) – Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2011 telah disemak semula bagi memenuhi dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah rendah setanding dengan standard antarabangsa.
DSKP yang dihasilkan ini telah menyepadukan enam tunjang Kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran dan pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21.

Antara yang diberi penekanan dalam penggubalan DSKP KSSR Semakan Tahun 3 ialah Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) yang dinyatakan secara eksplisit dalam penulisan Standard Pembelajaran. Guru perlu menterjemah Standard Pembelajaran dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) di bilik darjah dengan penekanan terhadap KBAT Perincian dalam DSKP ini dapat membantu guru merancang dan melaksanakan PdP secara berkesan.

DAPATKAN DSKP KSSR Pendidikan Kesenian Tahun 3 (Semakan 2017)  DISINI

PERKARA

SUBJEK TAHUN 3

 Muat Turun Bahan Di Sebelah

PENUTUP

DSKP KSSR Semakan Tahun 3 digubal dengan matlamat untuk memastikan perkembangan murid secara holistik merangkumi aspek intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial bagi melahirkan insan yang berilmu, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berupaya memberi sumbangan kepada keluarga, masyarakat, negara serta berdaya saing di peringkat global.

Pada Tahap I dan Tahap II, KSSR Semakan memberi penekanan kepada penguasaan 4M dan kemahiran asas pelbagai bidang ilmu. Di samping itu penekanan juga diberikan kepada perkembangan pelbagai aspek seperti kognitif, kerohanian, fizikal, sosioemosi, sikap dan nilai. Manakala di Tahap II, penekanan diberikan kepada pengukuhan dan pengaplikasian pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk menyuburkan budaya ilmu. Matlamat pendidikan rendah ini dicapai melalui pelaksanaan mata pelajaran teras dan tambahan yang ditawarkan.

Perancangan dan pelaksanaan yang sistematik serta bersepadu dapat menjamin kejayaan dan keberkesanan pelaksanaan KSSR Semakan. Pemantauan dan penilaian secara berterusan menuntut semua pihak menggembleng usaha dan peranan bagi mencapai matlamat yang dihasratkan. Sehubungan dengan itu, semua pihak berkepentingan dalam pendidikan mesti memberikan sokongan, kerjasama dan komitmen sepenuhnya bagi merealisasikan hasrat KSSR Semakan. Related Post :

Alhamdulillah dapat juga cikgu berkongsi DSKP KSSR Pendidikan Kesenian Tahun 3 (Semakan 2017) ini. Semoga berguna.
Kepada semua pembaca, diharap dapat kongsikan bahan dari blog ini kepada orang ramai. Ya, tekan gambar facebook kemudian viralkan bahan ini. Ianya mungkin sangat bermanfaat juga bagi rakan kita yang lain. Siapa sangka, perkongsian kita ini boleh menjadi amal jariah untuk anda juga. Kesimpulannya, semoga semua ilmu bermanfaat yang anda dapat dan kongsikan ini berkat. InsyaaAllah. Terima kasih sangat-sangat dan pastikan anda sebarkan artikel bertajuk “DSKP KSSR Pendidikan Kesenian Tahun 3 (Semakan 2017)” ini.