DSKP KSSR Matematik Tahun 3 (Semakan 2017)

DSKP KSSR Matematik Tahun 3 (Semakan 2017)

1,569 views
Assalamualaikum wbt diucapkan semua murid di taman ilmu menulismenconten.my ini. Kami semua berharap anda semua sihat sejahtera hendaknya. Hari ini sungguh mengkagumkan ini kerana saya akan kongsikan DSKP KSSR Matematik Tahun 3 (Semakan 2017). Untuk perhatian ibubapa semua, bahan yang kamu semua cari ini boleh di dapati dengan mudah di tapak perkongsian ilmu ini. Kamu hanya perlu patuhi langkah-langkah yang telah diberikan kepada anda semua. Selepas itu, gunakan bahan-bahan yang kamu perolehi daripada website ini dengan sebaiknya. Supaya tidak melengahkan masa lagi, mari kita semua lihat perkongsian kali ini.

Dapatkan Bahan PAK21 Pendidikan Abad Ke-21 Hanya DISINI

Disini disediakan DSKP KSSR Matematik Tahun 3 (Semakan 2017) – Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2011 telah disemak semula bagi memenuhi dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah rendah setanding dengan standard antarabangsa.
SKP yang dihasilkan ini telah menyepadukan enam tunjang Kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran dan pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21.

Antara yang diberi penekanan dalam penggubalan DSKP KSSR Semakan Tahun 3 ialah Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) yang dinyatakan secara eksplisit dalam penulisan Standard Pembelajaran. Guru perlu menterjemah Standard Pembelajaran dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) di bilik darjah dengan penekanan terhadap KBAT Perincian dalam DSKP ini dapat membantu guru merancang dan melaksanakan PdP secara berkesan.

DAPATKAN DSKP KSSR Matematik Tahun 3 (Semakan 2017)  DISINI

PERKARA

SUBJEK TAHUN 3

 Muat Turun Bahan Di Sebelah

PENUTUP

DSKP KSSR Semakan Tahun 3 digubal dengan matlamat untuk memastikan perkembangan murid secara holistik merangkumi aspek intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial bagi melahirkan insan yang berilmu, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berupaya memberi sumbangan kepada keluarga, masyarakat, negara serta berdaya saing di peringkat global.

Pada Tahap I dan Tahap II, KSSR Semakan memberi penekanan kepada penguasaan 4M dan kemahiran asas pelbagai bidang ilmu. Di samping itu penekanan juga diberikan kepada perkembangan pelbagai aspek seperti kognitif, kerohanian, fizikal, sosioemosi, sikap dan nilai. Manakala di Tahap II, penekanan diberikan kepada pengukuhan dan pengaplikasian pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk menyuburkan budaya ilmu. Matlamat pendidikan rendah ini dicapai melalui pelaksanaan mata pelajaran teras dan tambahan yang ditawarkan.

Perancangan dan pelaksanaan yang sistematik serta bersepadu dapat menjamin kejayaan dan keberkesanan pelaksanaan KSSR Semakan. Pemantauan dan penilaian secara berterusan menuntut semua pihak menggembleng usaha dan peranan bagi mencapai matlamat yang dihasratkan. Sehubungan dengan itu, semua pihak berkepentingan dalam pendidikan mesti memberikan sokongan, kerjasama dan komitmen sepenuhnya bagi merealisasikan hasrat KSSR Semakan. Related Post :

Syukur dapat juga cikgu berkongsi DSKP KSSR Matematik Tahun 3 (Semakan 2017) ini. Semoga berguna.
Buat semua pembaca, diharap dapatlah berikan bahan dari website ini kepada orang ramai. Betul, tekan gambar kongsi kemudian sebarkan bahan ini. Ianya mungkin sangat bermanfaat juga kepada kenalan kita yang lain. Siapa sangka, perkongsian anda ini boleh menjadi amal jariah untuk anda juga. Kesimpulannya, semoga semua ilmu yang kamu dapati dan kongsikan ini berkat. InsyaaAllah. Terima kasih semua dan pastikan kamu sebarkan artikel bertajuk “DSKP KSSR Matematik Tahun 3 (Semakan 2017)” ini.