Buku Panduan Unit Beruniform Pergerakan Puteri Islam Malaysia (PPIM)

Buku Panduan Unit Beruniform Pergerakan Puteri Islam Malaysia (PPIM)

1,498 views

Buku Panduan Unit Beruniform Pergerakan Puteri Islam Malaysia (PPIM)

Pengenalan kepada Pergerakan Puteri Islam Malaysia (PPIM)

PPIM adalah sebuah pergerakan berpakaian seragam yang bergerak pada peringkat Kebangsaan, Negeri, dan Daerah di Institut Pengajian Tinggi, Maktab-maktab perguruan dan sekolah-sekolah menengah dan rendah. Aktivitinya yang dijalankan sebagai Ko-Kurikulum secara formal dan tidak formal adalah bertujuan membimbing puteri-puteri ke arah penyuburan dan pengembangan potensi-potensi diri secara menyeluruh dan bersepadu demi mewujudkan insan PUTERI yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada ALLAH S.W.T.

Usaha ini adalah bertujuan untuk menterjemahkan ke dalam diri PUTERI ciri-ciri rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berupaya mencapai kesejahteraan diri serta mampu dan bersedia memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran bangsa, masyarakat dan Negara selaras dengan ajaran Islam.

Kami sangat berharap agar perkongsian ini bermanfaat untuk semua.

Nama Fail : Buku Panduan Unit Beruniform Pergerakan Puteri Islam Malaysia (PPIM)

Format : Microsoft Words/ PDF/ Excel

Download : Buku Panduan Unit Beruniform Pergerakan Puteri Islam Malaysia (PPIM)

Dapatkan Bahan PAK21 Pendidikan Abad Ke-21 Hanya DISINI

Kredit : SGO