Bahan Projek NILAM Membaca Sekolah

Bahan Projek NILAM Membaca Sekolah

2,864 views

Bahan Projek NILAM Membaca Sekolah

Bahan Projek NILAM Membaca Sekolah

‘NILAM’ atau Nadi Ilmu Amalan Membaca merupakan penggabungan atau adunan semua aktiviti galakan membaca yang pernah dijalankan di sekolah dengan memberi pengiktirafan yang sesuai. Pelaksanaan program ini meliputi penilaian pembacaan yang berterusan sepanjang tahun dan markah dikumpulkan secara kumulatif sehinggalah mereka tamat persekolahan. Program ini ialah satu usaha Kementerian Pelajaran Malaysia dengan matlamat untuk membina tabiat membaca di kalangan murid. Bahagian Teknologi Pendidikan ialah urus setia di Kementerian Pelajaran yang ditugaskan untuk menyelaras program ini.

Program ini telah mula dilaksanakan dengan Tahun Satu di sekolah rendah dan Tingkatan Satu atau Peralihan di sekolah menengah dengan rasminya pada 1999, melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia Bil.13/1998: Program Membina Tabiat Membaca bertarikh 22 Mei 1998.  upspbtpnkl.blogspot.my

Nama Fail : Bahan Projek NILAM Sekolah

Format : Gambar

Download : Projek Nilam Sekolah

Dapatkan Bahan PAK21 Pendidikan Abad Ke-21 Hanya DISINI

Kredit : Tcher Collection

View Images : 

Gallery for Bahan Projek NILAM Membaca Sekolah